STØBNING

Kernefremstilling foregår på fuldautomatisk LL20 kerneskyder udbygget til tribelskud for store kerner op til 60 l. Processen foregår med miljøvenligt kernebindersystem, som aktiveres med CO2.

Formfremstilling foregår i syntetisk sand på to kasseløse horisontale formautomater af typen Hunter.

  • KFA 10 med et form-areal på 300 x 400 mm.
  • KFA 32 med et formareal på 670 x 710 mm.
  • samt 5 hydrauliske vendeplansmaskiner med formareal op til 1450 x 1650mm.

Smeltning foretages i el og gasfyrede digelovne med en smeltekapacitet på 500 kg/time. Vi smelter alle standardiserede aluminiumslegeringer egnet for sandstøbning med hovedvægt på henholdsvis AISi12, AISi10Mg0,35, AISi7Mg0,35,AISi4/6/8Cu3, AIMg5 og AIZn5.

Smeltebehandling foretages gennem forædling med metallisk Na og kornforfining med TiBoAl samt fjernelse af brint og oxyd ved gennemskylning med Ar 4.8 på tre impeller-afgasnings-enheder. Smeltekontrol: Brintindhold kontrolleres ved dicteindex-metoden. Forædling og kornforfining kontrolleres ved termisk analyse. Den kemiske sammensætning kontrolleres ved spektralanalyse på eksternt laboratorium. Mekaniske egenskaber kontrolleres ved trækprøvning af standardprøvestænger på eksternt laboratorium.

Støbning foretages på conveyorbane med 2 stk. 120 Kg støbestationer. Emner renses ved slyngrensning, hvor formsand fjernes med stålhagl på en slyngrenser med roterende ophængningsaksel på conveyor. Støbegods renses med moderne renseudstyr i 10 velindrettede rensekabiner med hydraulisk justérbare rense-borde.