VI OPTIMERER STYRKEEGENSKABERNE

Nordsjællands Metalstøberi råder over egen varmebehandlings- og modningovne.

Her tilbydes hærdning og modning på egnede legeringer.

Emnet gennemgår en teknisk proces med varmebehandling, bratnedkæling og modning (T6), hvor den enkelte emnes styrkeegenskaber opnår en markant forbedring.

Vi kan dokumentere hårdheden via Brinnell test iht eventuelle kundekrav.