MILJØVENLIG STØBNING

Sandkerner er selve afsættet for en god støbeproces og et godt resultat. Sandkerner gør kompleks geometri mulig og giver fuld designfrihed.

Hos Nordsjællands Metalstøberi A/S producerer vi sandkerner med miljøvenligt kernebindersystem, som aktiveres med CO2. Anvendelse af CO2 til kernebinding er både godt for miljøet og rart for vores medarbejdere.

Sandkernerne produceres enten på fuldautomatiske kerneskydere eller efter håndformemetoden til 60 liter.

Vi gencykler vores sandkerner efter endt produktion. I stedet for at sende sandkernerne på deponi bliver de omdannet til værdifuldt materiale der indgår i en videre proces.

Læs her om hvordan spild omdannes til ressourcer i forbindelse med motorvejsbyggeri.