PAKNING & KVALITETSKONTROL

Smeltebehandling foretages gennem forædling med metallisk Na og kornforfining med TiBoAl samt fjernelse af brint og oxyd ved gennemskylning med Ar 4.8 på tre impeller-afgasnings-enheder. Smeltekontrol: Brintindhold kontrolleres ved dicteindex-metoden.

Forædling og kornforfining kontrolleres ved termisk analyse. Den kemiske sammensætning kontrolleres ved spektralanalyse på eksternt laboratorium. Mekaniske egenskaber kontrolleres ved trækprøvning af standardprøvestænger på eksternt laboratorium.

Smeltning foretages i el og gasfyrede digelovne med en smeltekapacitet på 500 kg/time. Vi smelter alle standardiserede aluminiumslegeringer egnet for sandstøbning med hovedvægt på henholdsvis AISi12, AISi10Mg0,35, AISi7Mg0,35,AISi4/6/8Cu3, AIMg5 og AIZn5.