TO STÆRKE METODER

Et stort antal støbte emner rummer krav om trykprøvning. Hos Nordsjællands Metalstøberi tilbyder vi vores kunder trykprøvning efter to metoder: Luft under vand eller Nolek metoden.

Luft under vand foretages ved at der produceres et trykprøvningsfixtur, hvor emnet spændes op inden det nedsænkes under vand. Her kontrolleres hvert emne 100{f6b5c660a63f658a8cf7eee016168ba29583027c40ae6c9256b9b44cc8df9a34} visuelt for bobler.

Emnet er godkendt når der ingen bobler er at se efter et minut. Emnet anvendes til luft, vand eller olie og det er et kundekrav at artiklerne er tryktætte op til 3 bar.

Nordsjællands Metalstøberi tilbyder også trykprøvning efter Nolek trykprøvningsmetoden, hvor den præcise lækage kan måles enten ved over- eller undertryk.

Det er en hurtigere, enklere og mere omkostningseffektiv end hvis testen udføres ved hjælp af vand eller olie. Opspændingsfixturet hertil er dog dyrere end til metoden ”luft under vand”.

Alle trykprøvede emner stemples med ”T” som bevis på udført test og kontrol.