VI SIKRER HØJ KVALITET I ALLE TRIN

CERTIFICERET LEVERANDØR

Nordsjællands Metalstøberi A/S´s QMS system er udarbejdet i henhold til kravene i DS/EN ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004. Systemerne er certificeret af Lloyd´s Register Quality Assurance siden 1998.

Kvalitetsstyringssystemet er vores fælles værktøj i vores daglige arbejde. Vi kvalitetssikre vores proces gennem:

 • Jobkort for alle processer
 • Laboratoriekontrol af smelten
 • Renseinstruktioner med billeder
 • Kvalitets- og kontrolinstruktioner / opstillingsplaner i bearbejdningsafdelingen
 • Instruktioner for trykprøvning
 • Montage instruktioner
 • Pakkeinstruktioner
 • 100{f6b5c660a63f658a8cf7eee016168ba29583027c40ae6c9256b9b44cc8df9a34} udgangskontrol
 • Dokumenteret kvalitet – f.eks. i form 3D opmåling af støbegods og bearbejdning på PPAP niveau.

KVALITETS- OG MILJØPOLITIK

”Nordsjællands Metalstøberi A/S ønsker at fastholde sine kunders tilfredshed ved at levere støbegods, der til enhver tid lever op til kundernes forventninger og behov.  Ligeledes ønsker vi at fremstå som en miljøbevidst virksomhed, hvor miljøarbejdet er en integreret del af det daglige arbejde for alle medarbejdere – til fordel for vores kunder, os selv og det omgivende samfund”.

Nordsjællands Metalstøberi forpligtiger sig derfor til:

 • Tilfredsstillende og løbende forbedring af støbekvalitet, samt mindst mulig belastning af miljøet under hensynstagen til en sund økonomi.
 • Overholdelse af alle gældende regler, normer og kundekrav.
 • Løbende og vedvarende forbedring af kvalitets- og miljøsystemet
 • Indsigt i og forståelse for kundens behov
 • Solid og ajourført, faglig viden
 • Høj grad af kundeservice
 • Leveringssikkerhed under alle forhold
 • Fastholdelse af medarbejdernes kvalitetsbevidsthed At tilskynde vore leverandører til at levere de mest miljørigtige løsninger.